Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου – Πελαγονία