Αγροτική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα – Βόρεια Μακεδονία

1. Γεωργία

Η περιοχή της Πελαγονίας βρίσκεται στα ακραία νοτιοδυτικά της χώρας. Οριοθετείται στα βορειοδυτικά από τη Νοτιοδυτική Περιοχή Σχεδιασμού και στα βορειοανατολικά από την Περιοχή του Βαρδάρη. Με τα νότια σύνορά της, η περιοχή αυτή συνορεύει με δύο χώρες, νότια με την Ελληνική Δημοκρατία, στην οποία λειτουργεί η συνοριακή διάβαση Medzitlija για οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία, και στα νοτιοδυτικά με τη Δημοκρατία της Αλβανίας, στην οποία διασχίζουν τα σύνορα Stenje για οδική κυκλοφορία.

Η περιοχή περιβάλλεται από τα βουνά Baba και Busheva στα δυτικά, Dautica και Babuna στα βόρεια, το όρος Selecka και Nidze στα ανατολικά, και τις πλαγιές του βουνού Neredska στα νότια και νοτιοδυτικά. Η περιοχή έχει δύο πεδιάδες, τις πεδιάδες Bitola και Prilep, οι οποίες βρίσκονται στη λεκάνη του Μαύρου ποταμού και τους παραποτάμους της, και μέρος των συνόρων της διέρχεται από τη λίμνη Πρέσπα.

Η γεωργία στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας προσφέρει τα προς το ζην για το ένα πέμπτο του πληθυσμού της χώρας, όπου οι μισοί ζουν σε μια αγροτική περιοχή. Η εκβιομηχάνιση της χώρας καθυστέρησε, λόγω της μακράς οθωμανικής κυριαρχίας, και στη συνέχεια της κομμουνιστικής κυριαρχίας. Τα ηπειρωτικά και υπο-μεσογειακά κλίματα της χώρας επιτρέπουν μεγάλη ποικιλία παραγωγής, αλλά το έντονο έδαφος δημιουργεί περιοχές που είναι ανεκμετάλλευτες για τους αγρότες. Η γεωργία της Βόρειας Μακεδονίας κυριαρχείται από την κτηνοτροφία, ιδίως στις ορεινές περιοχές, την αμπελουργία και την καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών, δημητριακών και καπνού. Η γεωργία στη χώρα χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες οικογενειακές φάρμες μικρής κλίμακας, αλλά και από μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν απομείνει από τη σοσιαλιστική εποχή. Από την ανεξαρτησία της το 1991, η χώρα έχει γίνει οικονομία της αγοράς. Σήμερα, η γεωργία αντιπροσωπεύει το 10% του ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με το νόμο για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, οι αγροτικές περιοχές στην Βόρειας Μακεδονίας ορίζονται ως «δημοτική περιοχή», όπου κάθε οικισμός δεν έχει περισσότερους από 30.000 κατοίκους σύμφωνα με την Εθνική Απογραφή Πληθυσμού και Στέγασης ή πυκνότητα πληθυσμού μικρότερη ή ίση με 150 κατοίκους ανά χιλιόμετρο τετραγωνικού δημοτικού χώρου (Νόμος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, 2010, άρθρο 63, παράγραφος 1).

Αν και οι οικισμοί Resen, Krushevo και Demir Hisar ορίζονται από το νόμο ως πόλεις, πρέπει να σημειωθεί ότι οι δήμοι με το ίδιο όνομα είναι αγροτικές περιοχές, καθώς κάθε ένας από τους οικισμούς τους έχει λιγότερους από 30.000 κατοίκους. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ημι-αστικούς οικισμούς σε αγροτικές περιοχές.

Στην πραγματικότητα, με εξαίρεση τις πόλεις Μπίτολα και Πρίλιπ, όλοι οι υπόλοιποι 343 οικισμοί αποτελούν μέρος του αγροτικού περιβάλλοντος της περιοχής της Πελαγονίας. Από την άλλη πλευρά, μόνο το 32,4% του συνολικού πληθυσμού στην περιοχή της Πελαγονίας ζει σε αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων των ημι-αστικών οικισμών Resen, Krushevo και Demir Hisar.

2. Κτηνοτροφία

Στη Βόρεια Μακεδονία, κυριαρχεί η εκτροφή προβάτων, με 794.053 πρόβατα το 2007. Στη συνέχεια είναι οι αγελάδες (241.257), μετά οι κατσίκες (132.924) και τέλος, τα άλογα (32.567). Η εκτροφή προβάτων επιτρέπει την παραγωγή μαλλιού, κρέατος και γάλακτος, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή τυριού. Οι αγρότες της Βόρειας Μακεδονίας εκτρέφουν επίσης κοτόπουλα (2.428.828) και κουνέλια. Η χώρα έχει επίσης 109.769 κυψέλες.

Ιδιαίτερα στην περιοχή της Πελαγονίας αναπτύχθηκε η κτηνοτροφία, καθώς και η βιομηχανία γαλακτοκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Προβληματικό για την περιοχή είναι ότι κατά την περίοδο 2009-2013 σημειώθηκε μείωση του αριθμού όλων των ζώων κατά περίπου 30%. Ο αριθμός των αλόγων, των χοίρων, των αιγών και των πουλερικών μειώνεται συνεχώς την περίοδο 2009-2013, ενώ ο αριθμός των οικογενειών βοοειδών και μελισσών αυξάνεται συνεχώς. Η περιοχή της Πελαγονίας είναι ένας σημαντικός εκτροφέας βοοειδών και προβάτων σε εθνικό επίπεδο, με εκπροσώπηση 24% και 18% αντίστοιχα.

Η κτηνοτροφία ανήκει στον αγροτικό κλάδο – κτηνοτροφία. Ο κύριος σκοπός του είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα. Η Βόρεια Μακεδονία είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη αυτού του τομέα. Σχεδόν το ήμισυ της συνολικής γεωργικής γης ανήκει σε βοσκότοπους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν οικολογικά καθαρές ζώνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για την εκτροφή προβάτων, ενώ η εκτροφή άλλων βοοειδών πραγματοποιείται σε αγροκτήματα – μεμονωμένες (οικιακές) και εξειδικευμένες εκμεταλλεύσεις. Η κτηνοτροφία, η οποία περιλαμβάνει: εκτροφή βοοειδών, εκτροφή προβάτων, εκτροφή χοίρων, εκτροφή αιγών, πουλερικά και μελισσοκομία, αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό στις λοφώδεις και ορεινές περιοχές της χώρας.

Αν και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη αυτού του κλάδου, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ορθολογικά. Αυτό αναγκάζει τη Βόρεια Μακεδονία να είναι καθαρός εισαγωγέας ωμού κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ είναι καθαρός εξαγωγέας αρνιού και ορισμένα χρονιές, αυγών. Δεδομένου ότι οι ζωοτροφές που παράγονται στην περιοχή μας δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των ζώων, η Βόρεια Μακεδονία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ζωοτροφών.

Σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία, το 2018, σε σύγκριση με το 2017, ο συνολικός αριθμός βοοειδών αυξήθηκε κατά 0,4%. Ο αριθμός των βοοειδών σε μεμονωμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις αυξήθηκε κατά 0,9%, ενώ ο αριθμός των βοοειδών σε επιχειρηματικές οντότητες (γεωργικές επιχειρήσεις και γεωργικοί συνεταιρισμοί) μειώθηκε κατά 14,8%. Ο αριθμός των χοίρων στις επιχειρήσεις το 2018, σε σύγκριση με το 2017, αυξήθηκε κατά 17,9%, ενώ στις μεμονωμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκε κατά 12,0%. Αύξηση του αριθμού των προβάτων καταγράφηκε σε μεμονωμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά 0,9% και στις επιχειρηματικές μονάδες ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 17,2%. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των αιγών σε μεμονωμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις αυξήθηκε κατά 27,8% και στις επιχειρήσεις κατά 9,0%. Ο αριθμός των πουλερικών το 2018, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, μειώθηκε κατά 0,6%.

3. Απασχόληση

Η γεωργία είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας στην περιοχή της Πελαγονίας. Συμμετέχει με το 4% της συνολικής παραγωγής στην περιοχή και το 5% στη συνολική απασχόληση στην περιοχή. Η άριστη γεωργική δομή και οι κλιματολογικές συνθήκες είναι οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή ανάπτυξη της γεωργίας στην περιοχή.

Στην περιοχή αυτή, χρησιμοποιείται το 97% της συνολικής γεωργικής γης, που είναι 5% περισσότερο από το εθνικό επίπεδο. Το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής έκτασης στη Βόρεια Μακεδονία συγκεντρώνεται στην Πελαγονία, η οποία καλύπτει το 20,7% της συνολικής έκτασης.

Καθώς ο αριθμός των επιχειρηματικών οντοτήτων αυξάνεται, έτσι και ο αριθμός των εργαζομένων. Λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κινητικότητα του πληθυσμού, ο οποίος ζει συχνά σε άλλη πόλη και μπορεί να εργάζεται σε άλλο δήμος, δεν είμαστε σε θέση να καταδείξουμε την κατάσταση με τον ικανό πληθυσμό κατά δήμου, ούτε από το κριτήριο εάν ζει στην αγροτική περιοχή ή το αστικό τμήμα της περιοχής.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει στατιστικά στοιχεία για τον ενεργό πληθυσμό ως μέση τιμή για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την περιοχή προγραμματισμού Pelagonija κατά την περίοδο 2016-2018.

Έτος 2016 2017 2018
Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας Περιοχή Πελαγονίας Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας Περιοχή Πελαγονίας Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας Περιοχή Πελαγονίας
Ικανός Πληθυσμός (άτομα) 1678890 187181 1679935

 

186504 1682702 185778
Ενεργός Πληθυσμός 56,5 64,9 5685 64,8 56,9 64,9
Ποσοστό Απασχόλησης 43,1 52,5 44,1 54,2 45,1 55
Ποσοστό Ανεργίας 23,7 19 22,4 16,3 20,7 15,3

Πηγή: “Οι Περιοχές της Δημοκρατίας Βόρειας Μακεδονίας, 2019 “- Κρατική Στατιστική Υπηρεσία

 

Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, το ποσοστό δραστηριότητας και απασχόλησης στην περιοχή της Πελαγονίας είναι υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλότερο, και υπάρχει συνεχής μείωση τα επόμενα τρία χρόνια.

Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η αναλογία του ποσοστού ανεργίας μεταξύ αστικού και αγροτικού τμήματος της περιοχής σχεδιασμού της Πελαγονίας.

Έτσι, το 2016, το γενικό ποσοστό ανεργίας ήταν 19%, εκ των οποίων 24,2% στην αστική περιοχή και μόνο 10,2% στην αγροτική περιοχή. Στα επόμενα δύο χρόνια, θα υπάρξει μια περαιτέρω μείωση της ανεργίας και έτσι:

– το 2017, το γενικό ποσοστό ανεργίας ήταν 16,3%, εκ των οποίων 21,5% στο αστικό τμήμα και μόνο 9,1% στο αγροτικό τμήμα,

– το 2018, το γενικό ποσοστό ανεργίας ήταν 15,3%, εκ των οποίων το 20,9% στο αστικό τμήμα και μόνο το 7,3% στο αγροτικό τμήμα.

Είναι προφανές ότι το ανθρώπινο δυναμικό στις αγροτικές περιοχές είναι περιορισμένο, η ζήτηση για εργασία είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, και επομένως το ποσό των μισθών, κυρίως στη γεωργία, αυξάνεται και υπερβαίνει τον μέσο μισθό στη μεταποιητική βιομηχανία.

4. Ποιότητα

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας θεωρεί τη γεωργία ως στόχο για μελλοντικές επενδύσεις, και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων άμεσων ξένων επενδύσεων. Αν και η κυβέρνηση παρείχε σημαντική οικονομική υποστήριξη στους αγρότες τα τελευταία δέκα χρόνια, η έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού και η έλλειψη επενδύσεων σε εγκαταστάσεις μεταποίησης παραμένουν βασικές αδυναμίες του γεωργικού τομέα.

Η επεξεργασία τροφίμων και ποτών είναι σημαντικές βιομηχανίες στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τα μεταποιημένα τρόφιμα περιλαμβάνουν τόσο τα ημιτελή προϊόντα (κατεψυγμένα, αποξηραμένα και συμπυκνωμένα) όσο και τα τελικά προϊόντα (κονσερβοποιημένα και διατηρημένα). Πάνω από το 75% των μεταποιημένων τροφίμων εξάγονται, κυρίως στην ΕΕ και σε γειτονικές χώρες. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων είναι ιδιωτικές εταιρείες. Η οικονομική υποστήριξη στον γεωργικό τομέα αυξήθηκε, ο αριθμός των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων το 2017 αυξήθηκε κατά 10.000 σε σύγκριση με το 2016, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων εκμεταλλεύσεων στο Κρατικό Μητρώο Αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε 160.000.

Βιολογική παραγωγή

Η πρώτη συμβολική δραστηριότητα στον βιολογικό τομέα στη Βόρεια Μακεδονία παρατηρήθηκε το 1997, όταν η φαρμακευτική εταιρεία Alkaloid ζήτησε το πρώτο βιολογικό πιστοποιητικό στη χώρα προκειμένου να πουλήσει άγρια ​​βότανα (φλαμούρι, χαμομήλι) ως βιολογικά στην εθνική αγορά.

Οι πρώτες συστηματικές δραστηριότητες στον τομέα της βιολογικής γεωργίας στην Βόρεια Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν πρακτικά το 2000, που ξεκίνησε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Συνεργασίας FIBL / Swiss, και αργότερα η παραγωγή βιολογικών ιαπωνικών μήλων υποστηρίχθηκε από το Ελβετικό Πρόγραμμα εισαγωγής (SIPPO). Ο πρώτος έλεγχος της βιολογικής παραγωγής στη χώρα πραγματοποιήθηκε το 2003. Το πρώτο πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής εκδόθηκε το 2004. Αμέσως μετά την έγκριση του νόμου για τη βιολογική παραγωγή.

Πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Έχουν υιοθετηθεί αρκετά βιβλία κανόνων και λίστες που ρυθμίζουν τις διαδικασίες βιολογικής παραγωγής και η ίδια η διαδικασία πιστοποίησης εκτελείται επί του παρόντος μέσω δύο διαπιστευμένων οίκων πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης προϋποθέτει την εισαγωγή μέτρων για τον έλεγχο των ικανοτήτων ενός συγκεκριμένου χειριστή με βιολογικά προϊόντα ως επιτόπιο έλεγχο και έλεγχο της τεκμηρίωσης που πρέπει να παρέχουν και να διατηρούν κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Κάθε χειριστής που λειτουργεί με τα ακόλουθα μπορεί να πιστοποιηθεί:

 • καλλιέργειες, κτηνοτροφία ή παραγωγή μελισσοκομίας,
 • μεταποίηση και εμπορία πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων ή / και
 • συλλογή άγριων ειδών και δασικών φρούτων.

Η διαδικασία απόκτησης πιστοποιημένου βιολογικού προϊόντος περιλαμβάνει δύο καταστάσεις προϊόντος:

α) βιολογικό προϊόν μετάβασης

β) βιολογικό προϊόν

Χειριστές με άδεια για βιολογική παραγωγή

Σύμφωνα με τα γενικά στοιχεία των μητρώων φορέων βιολογικής παραγωγής για το 2019, 847 φορείς εκμετάλλευσης βιολογικής παραγωγής είναι εγγεγραμμένοι στη χώρα, οι οποίοι χρησιμοποιούν 1439 εκτάρια γεωργικής γης. Από τους εγγεγραμμένους φορείς εκμετάλλευσης, μόνο 18 έχουν πιστοποιητικά επεξεργασίας, 21 για εμπόριο και 2 για εξαγωγή. Αξιολογώντας τον αριθμό των καταχωρημένων βιολογικών προϊόντων σε μεταβατικό στάδιο, είναι προφανής η ανάπτυξη των φορέων και των περιοχών που προορίζονται για βιολογική παραγωγή.

Με έναν μικρό αριθμό βιολογικών παραγωγών στην αγορά, οι τιμές υπαγορεύονται από αυτούς καθώς κατέχουν περισσότερη διαπραγματευτική ισχύ. Οι τιμές μπορεί συχνά να είναι υψηλότερες κατά 100-200 και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και κατά 300%. Σπάνια οι τιμές είναι ίδιες ή χαμηλότερες από τις συμβατικές (μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πλεόνασμα που δεν μπορεί να πωληθεί ή προϊόν που είναι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας).

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι διαφημιστικές δραστηριότητες των παραγωγών βιολογικών τροφίμων και να ενισχυθεί η κουλτούρα των καταναλωτών, η Οργάνωση Καταναλωτών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και η MAFWE ξεκίνησαν τον ιστότοπο www.organskisvet.mk. Ο ιστότοπος διαθέτει επίσης τη δική του εφαρμογή για κινητά που βοηθά τον πελάτη να βρει βιολογικά προϊόντα κοντά του.

5. Αλιεία

Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι βιομηχανίες με μηδαμινό μερίδιο στο ΑΕΠ της περιοχής της Πελαγονίας, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 177 χλμ της λίμνης Πρέσπας αποτελούν μέρος αυτής της περιοχής.

Δηλαδή, η στάθμη του νερού αυτής της λίμνης υπόκειται σε διακυμάνσεις που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν εκδηλωθεί από μια συνεχή μείωση της στάθμης του νερού. Η πιο δραστική μείωση της στάθμης του νερού κατά 250 cm παρατηρήθηκε το 2019, ως συνέχεια της τάσης το προηγούμενο 2018 – μείωση 160 cm και το 2016/2017 – 110 cm.

Οι κάτοικοι των χωριών Πρεσπών παραπονιούνται ότι λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού δεν μπορούν καν να βάλουν βάρκες στη λίμνη, και το λιμάνι του Ποντέρ στο Πρέτορ είναι εντελώς συμπαγές στην άμμο. Για τους λόγους αυτούς, η λίμνη που είχε συχνά τουριστικά σκάφη και είχε πολλά αλιευτικά σκάφη είναι κενή σήμερα.

Η αλιεία στη λίμνη της Πρέσπας είναι μια δραστηριότητα που ασκείται από τους κατοίκους των παράκτιων χωριών του δήμου Resen, οι οποίοι λαμβάνουν άδεια από τη νομική οντότητα που κατέχει την παραχώρηση.

Δεν επιτρέπεται η ιχθυοκαλλιέργεια (υδατοκαλλιέργεια) στα νερά της λίμνης Πρέσπας, ενώ μόνο τα είδη ψαριών που υπάρχουν στη λίμνη μπορούν να καλλιεργηθούν στα νερά των ποταμών. Τέτοιες εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν στην περιοχή των Πρεσπών. Η αλιευτική περιοχή καλύπτει όλα τα ύδατα εντός των εθνικών συνόρων, όπου δεν επιτρέπεται η εμπορική αλιεία. Στην περιοχή αναψυχής η αλιεία μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ακτή ή από αγκυροβολημένο σκάφος με ειδικούς περιορισμούς για την περίοδο για αθλητική αλιεία και τις επιτρεπόμενες ποσότητες ψαριών που αλιεύονται. Ο χώρος αναψυχής εκτείνεται σε ολόκληρη την ακτή και σε βάθος έως 150 μέτρα από την ακτή.

Τα αλιευτικοί σημεία της Λίμνης Πρέσπας για την περίοδο 2017-2021 ορίζουν επίσης:

 • το τρόπο σχεδιασμού της επιλεκτικής και ψυχαγωγικής αλιείας.
 • το ελάχιστο μέγεθος ψαριού ανά είδος που μπορεί να αλιεύεται.
 • τη περίοδο φυσικής ωοτοκίας από είδη ψαριών.
 • τα φυσικά νερά αναπαραγωγής και μέτρα για την προστασία τους.
 • το απόθεμα σε κυπρίνο (δεν επιτρέπεται άλλο απόθεμα).
 • την επιτρεπόμενη περίοδο αλιείας κατά είδη ψαριών.
 • τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό αλιεία (δίχτυα, άγκιστρα ψαρέματος) και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για ψυχαγωγική αλιεία.
 • τις ποσότητες επιτρεπόμενων αλιευμάτων ανά τύπο ψαριού για περίοδο 6 ετών.

Στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της περιοχής της Πελαγονίας, τη δεξαμενή Strezevo, δεν υπάρχει νομική δυνατότητα αλιείας ως οικονομική δραστηριότητα. Η παραχώρηση για ψυχαγωγική αλιεία ανήκει στην PE Strezevo από την Μπίτολα, η οποία έχει επίσης τη δική της λίμνη ψαριών στα τρεχούμενα νερά αυτής της δεξαμενής. Οι άλλες τεχνητές δεξαμενές στο Demir Hisar, το Novaci και το Prilep δεν έχουν καταχωρημένες οντότητες που ασχολούνται με την αλιεία ή την υδατοκαλλιέργεια, αν και υπάρχουν αντικειμενικές δυνατότητες για αυτό.

Όλες οι άλλες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας στη περιοχή της Πελαγονίας, βρίσκονται σε υδάτινες πηγές της λεκάνης απορροής Crna Reka. Καταγράφηκαν συνολικά 8 ιχθυοτροφεία με συνολική παραγωγική ικανότητα 917 τόνων, εκ των οποίων 500 τόνοι είναι κυπρίνος, αμούρ, ασημοκυπρίνος ή γατόψαρο και η υπόλοιπη ποσότητα πέστροφας υψηλής ποιότητας. Το υλικό αποθέματος (νεανικά ψάρια) προέρχεται από εγγεγραμμένους αντιπροσώπους.

Αν και μικρές στον αριθμό 75, οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας στη περιοχή αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% της συνολικής παραγωγής ψαριών γλυκού νερού της χώρας.

6. Έρευνα

Η έρευνα σχετικά με τον γεωργικό τομέα μπορεί να εντοπιστεί εσωτερικά σε δημόσια ερευνητικά ιδρύματα στη Βόρεια Μακεδονία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή της χώρας σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ.

 

Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα στη Βόρεια Μακεδονία

Τα ιδρύματα επιστημονικής έρευνας στη χώρα συμμετέχουν στις περισσότερες έρευνες που ενδιαφέρουν το κράτος. Πραγματοποιούν συχνά την έρευνα, αλλά και την παρακολούθηση, που απαιτείται για την προετοιμασία εθνικών, περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών σχεδίων και έργων.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα διεξάγονται με βάση την αρχή της ενότητας στα πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και ως ανεξάρτητα δημόσια ιδρύματα.

Από τα υπάρχοντα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, ξεχωρίζουμε τα ακόλουθα που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας:

 • Institute of Livestock, part of UKIM, Σκόπια
 • Agricultural Institute, part of UKIM, Σκόπια
 • Institute of Food, part of UKIM, Σκόπια
 • Veterinary Institute, part of UKIM, Σκόπια
 • Institute for Reproduction and Biomedicine, part of UKIM, Σκόπια
 • Scientific Institute for Tobacco – Prilep, part of UKLO, Μπίτολα
 • Institute of Hydrobiology, National Institute
 • Institute for Standardization of the Republic of Northern Macedonia, National Institute
 • Institute of Economics, part of UKIM, Σκόπια
 • Institute of Folklore “Marko Cepenkov” within UKIM, Σκόπια.

Τα γεωργικά ερευνητικά ιδρύματα αυτή τη στιγμή απασχολούν περίπου 300 υπαλλήλους. Περίπου το 40% είναι ανώτεροι επιστήμονες. Εκτός από τα ινστιτούτα, πραγματοποιείται μικρότερη γεωργική έρευνα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συμμετοχή σε κοινοτικά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα

Σε συνθήκες προτεραιότητας της οικονομικής ανάπτυξης, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και έρευνας αντιμετωπίζουν όλο και μικρότερους προϋπολογισμούς και λιγότερες δυνατότητες να αναζητήσουν κεφάλαια για έργα επιστημονικής ανάπτυξης, ιδίως στον γεωργικό τομέα, και από την άλλη πλευρά, οι διαδικασίες ευρω-ολοκλήρωσης απαιτούν ενεργή υποστήριξη από τα επιστημονικά ιδρύματα για να μπορούν να παρακολουθούν και να ενισχύουν τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

Όλα τα ινστιτούτα είναι διεθνώς συνδεδεμένα και λαμβάνουν υποστήριξη από διεθνή έργα. Το δίκτυο χορηγών χρηματοδότησης με τις γειτονικές χώρες (Sida, περιφερειακές στατιστικές) ή εκπαίδευση στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος (USAID, με το NAPMDP ως εκπαιδευτικό κέντρο για τεχνικούς) και οργανώσεις παραγωγών (Sida, τον Εθνικό Οργανισμό Μακεδονίας για τη Γεωργία με τη Σουηδική Αγροτική Ένωση).