Ανάλυση Τρέχουσας Κατάστασης Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος – Εισαγωγή