Ανάλυση Τρέχουσας Κατάστασης Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος