Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου – Δήμος Θέρμης