Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών – Δήμος Σιντικής