Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου – Δυτική Μακεδονία