Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης