Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου – Λάρνακα

1. Γενικά Χαρακτηριστικά

2. Πρωτογενής Τομέας

3. Δευτερογενής Τομέας

4. Αγροτουρισμός