Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου – Κεντρική Μακεδονία