Οδηγός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων SmartRural

Ο Οδηγός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων SmartRural, αποτελεί μέρος του Επιχειρηματικού Μοντέλου SmartRural.
Όπως με όλες τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Έργου SmartRural, ο Οδηγός έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει τον κύριο στόχο της επέκτασης, είτε γεωγραφικά σε άλλες περιοχές της περιοχής των Βαλκανίων Med και στην υπόλοιπη ΕΕ είτε σε άλλες πρωτοβουλίες που ενδέχεται να αναληφθούν από τοπικές αρχές και οντότητες του ιδιωτικού τομέα για την αγροτική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα.
Ο Οδηγός έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να ενσωματώσουν βελτιωμένες τεχνικές και μεθοδολογίες στις δραστηριότητές τους.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τον Οδηγό Ανάπτυξης Επιχειρήσεων SmartRural.