Έναρξη Κέντρου SMARTRURAL MDAT

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – ΜΑΘ στα πλαίσια του  Έργου με τίτλο «Smart Rural Entrepreneurship – SmartRural», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Balkan Mediterranean 2014 – 2020 και σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους Εταίρους του Έργου (Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ελλάδα και Κύπρο) εργάζεται για τον κοινό στόχο της ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας και της στήριξης της απασχόλησης στην ύπαιθρο μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης του μοντέλου εξειδίκευσης SmartRural.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΑΘ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης SmartRural το οποίο θα λειτουργεί στο Δήμο Λαγκαδά. Το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης (παροχή βοήθειας στην υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά, φορολογικά και άλλα θέματα, κ.λπ.) και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων για τη διάδοση του Μοντέλου SmartRural, με την υποστήριξη του Εξωτερικού Συνεργάτη του Έργου, HYPERCO ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν και να εγγραφούν δια ζώσης στις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο, μόλις αρθούν τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της πανδημίας (COVID-19). Προς το παρόν μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις εξελίξεις του Έργου SmartRural στον εξής σύνδεσμο https://smartrural.eu/ και για το Κέντρο SmartRural στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ https://www.mdat.gr/.

Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου SmartRural στο Λαγκαδά θα είναι καθημερινά 09:00-17:00.