1ο-4ο Εργαστήριο SmartRural – ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου σας προσκαλεί στο κύκλο Διαδικτυακών Εργαστήριων του Έργου SmartRural «Smart Rural Entrepreneurship», που έχει ενταχθεί στο διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής Μεσογείου» (Balkan- Mediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020».

Τα εργαστήρια έχουν ως κύριο στόχο την εξοικείωση και διάδοση του Επιχειρηματικού Μοντέλου SmartRural στους ωφελούμενους του Έργου και φυσικά ενημέρωση για σχετικά θέματα.

Τα εργαστήρια είναι δωρεάν και θα αποσταλεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω Microsoft Teams.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις Προσκλήσεις και το Πρόγραμμα των Διαδικτυακών Εργαστήριων:

SmartRural_πρόσκληση 1ου εργαστηρίου Κύπρος.pdf

SmartRural_πρόσκληση 2ου εργαστηρίου Κύπρος.pdf

SmartRural_πρόσκληση 3ου εργαστηρίου Κύπρος.pdf

SmartRural_πρόσκληση 4ου εργαστηρίου Κύπρος.pdf

Ωρολόγιο Πρόγραμμα (4 Εργαστήρια)_final.pdf