1st CRPPR Smartrural Workshop

 ОБУКА – SMART RURAL ENTREPRENSHIP MODEL

 

Дневен ред

Модул 1: Бизнис активности во руралните средини

Работилница бр.1: Вовед во политиките на паметно рурално претприемништво

6 Мај 2021 / 10:30-13:00 /

Предавачи: д-р Ристо Иванов и д-р Марина Филипоска

Работилницата се организира онлајн преку ZOOM Платформата

 

Време

Тема

10:30 -10:45

Поврзување на ZOOM платформата и добредојде

10:45 – 11:15

Сесија 1. Политики, Стратешки документи, програми и фондови на рурален развој и земјоделие

Θ    European Rural Area, области, теми, вкупен обем на програмата за период 2021-2027

11:15-11:30

15 минути пауза

11:30-12:10

Сесија 2. Стратешки документи на Република Северна Македонија програми, проекти, финансиска поддршка за период 2021-2027

12:10-12:25

15 минути пауза

12:25-12:45

Сесија 3. Перспективи за Пелагонискиот регион за пристап и користење на надворешни извори на финансирање

Вежба: Информации, пристап, процедури за потреба на учесник

12:45 -13:00

Дискусија