2ο Εργαστήριο CRPPR Smartrural

 ОБУКА – SMART RURAL ENTREPRENSHIP MODEL

 

Дневен ред

Модул 1: Бизнис активности во руралните средини

Работилница бр.2: Трендови и нови рурални бизнис можности

12 Мај 2021 / 10:30-13:00 /

Предавачи: д-р Ристо Иванов и д-р Марина Филипоска

Работилницата се организира онлајн преку ZOOM Платформата

 

Време

Тема

10:30 -10:45

Поврзување на ZOOM платформата и добредојде

10:45 – 11:15

Сесија 1. Постоечки бизниси и нови бизнис можности во Пелагонискиот регион

11:15-11:30

15 минути пауза

11:30-12:10

Сесија 2. Претприемништвото во руралните средини, карактеристики, новите технологии, иновациите во однос на руралниот развој

12:10-12:25

15 минути пауза

12:25-12:45

Сесија 3. Видови на можна поддршка на претприемништвото за раст и надградба на бизнисот;

Вежба: идентификување на  потреби на учесниците за надворешна поддршка

12:45 -13:00

Дискусија