3ο & 4ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ SMARTRURAL

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης- ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, σας προσκαλεί στο 3ο και το 4ο Εργαστήριο στα πλαίσια του Έργου SmartRural «Smart Rural Entrepreneurship», που έχει ενταχθεί στο διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής Μεσογείου» (Balkan- Mediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020». Τα Εργαστήρια ολοκληρώνουν τον κύκλο των τεσσάρων (4) Εργαστηρίων στα πλαίσια του Έργου, με κύριο στόχο την εξοικείωση και διάδοση του Επιχειρηματικού Μοντέλου SmartRural στους ωφελούμενους του Έργου.

Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στον χώρο του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα θα γίνει μετάδοση τους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.

Το 3ο Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021, και ώρες 10:00 π.μ. -12:45 μ.μ. και θα έχει ως θέμα: «Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Ποιότητα στην Αγροτική Επιχειρηματικότητα».

Το 4ο Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 25 Μαΐου 2021, και ώρες 10:00 π.μ. -12:45 μ.μ. και θα έχει ως θέμα: «Επιχειρηματικός Οδηγός και Εργαλεία SmartRural».

Δήλωση Συμμετοχής

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα δια ζώσης Εργαστήρια επικοινωνήστε με την ΜΑΘ:

Τηλέφωνο: +30 2313317712 και Email: [email protected]

*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας  των περιορισμών που προκύπτουν λόγω Covid.

Για να εγγραφείτε στο 3o Εργαστήριο επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/webinar/register/WN_f2Sm8RYTTtSc1oeAxWbMNw

Για να εγγραφείτε στο 4o  Εργαστήριο επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/webinar/register/WN_CFzQIdfrSu-7YSngF_GcOQ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου SmartRural https://smartrural.eu/ και την ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ https://www.mdat.gr/

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση και τα προγράμματα των Εργαστηρίων.

https://smartrural.eu/wp-content/uploads/2021/05/ΜΑΘ_ΠΡΟΣΚΛ_ΠΡΟΓΡ_3RD_4ΤΗ.pdf