Χάρτης Ιστότοπου

Elementor #3218

Smart Rural Entrepreneurship Μάθετε περισσότερα Overview The main goal of the project is the creation of transnational cooperation for the enhancement of entrepreneurship in rural areas f...

Αγροτική Οικονομία & Επιχειριματικότητα - Αλβανία

1. Γεωργία 2. Κτηνοτροφία 3. Απασχόληση 4. Ποιότητα 5. Αλιεία 6. Έρευνα

Αγροτική Οικονομία & Επιχειριματικότητα - Βόρεια Μακεδονία

1. Γεωργία 2. Κτηνοτροφία 3. Απασχόληση 4. Ποιότητα 5. Αλιεία 6. Έρευνα

Αγροτική Οικονομία & Επιχειριματικότητα - Βουλγαρία

1. Γεωργία 2. Κτηνοτροφία 3. Απασχόληση 4. Ποιότητα 5. Αλιεία 6. Έρευνα

Αγροτική Οικονομία & Επιχειριματικότητα - Ελλάδα

1. Γεωργία 2. Κτηνοτροφία 3. Απασχόληση 4. Ποιότητα 5. Αλιεία 6. Έρευνα

Αγροτική Οικονομία & Επιχειριματικότητα - Κύπρος

1. Γεωργία 2. Κτηνοτροφία 3. Απασχόληση 4. Ποιότητα 5. Αλιεία 6. Έρευνα

Ανάλυση Τρέχουσας Κατάστασης Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος - Εισαγωγή

Η «Ανάλυση Τρέχουσας Κατάστασης Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος» είναι ένα Παραδοτέο του Έργου SmartRural που συλλέγει και παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την αγροτική οικονομία και επιχειρηματικότητα στις Περιοχές Παρέμβασης του Έργου. Για τον σκοπό...

Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου - Δρόπολη

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2. Πρωτογενής Τομέας 3. Δευτερογενής Τομέας 4. Αγροτουρισμός

Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου - Λάρνακα

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2. Πρωτογενής Τομέας 3. Δευτερογενής Τομέας 4. Αγροτουρισμός

Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου - Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2. Πρωτογενής Τομέας 3. Δευτερογενής Τομέας 4. Αγροτουρισμός

Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου - Πελαγονία

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2. Πρωτογενής Τομέας 3. Δευτερογενής Τομέας 4. Αγροτουρισμός

Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου - Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2. Πρωτογενής Τομέας 3. Δευτερογενής Τομέας 4. Αγροτουρισμός

Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου - Ράζλογκ

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2. Πρωτογενής Τομέας 3. Δευτερογενής Τομέας 4. Αγροτουρισμός

Ανάλυση Των Περιοχών Παρέμβασης Του Έργου - Σόφια

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2. Πρωτογενής Τομέας 3. Δευτερογενής Τομέας 4. Αγροτουρισμός

Αρχική

Smart RuralEntrepreneurship Κύριος Στόχος Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία διεθνούς συνεργασίας για τη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές πέντε Βαλκανικών κρατών μέσω της εξειδίκευσης του μοντέλου SmartRural, με βάση τ...

Δοκιμαστική Σελίδα

Γράψε μία λέξη

Εργαστήρια SmartRural - Εισαγωγή

Τα εργαστήρια SmartRural αποσκοπούν στο να παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση για να εξοικειώσουν και να διαδώσουν το Επιχειρηματικό Μοντέλο SmartRural στους ωφελούμενους του Έργου και τους τοπικούς αγροτικούς επιχειρηματίες. Για αυτόν τον σκοπό διεξήχ...

Εργαστήρια SmartRural - Εκπαίδευση Εργαστηρίου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εισαγωγή Στις Ευρωπαϊκές Αγροτικές Περιοχές 1. Οι αγροτικές Ευρωπαϊκές περιοχές 2. Παγκοσμιοποίηση και οι συνέπειές της για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή ύπαιθρο Τρέχουσες Ευρωπαϊκές Αγροτικές Ανάπτυξης ...