Συχνές Ερωτήσεις

– Ποιος είναι ο στόχος του Έργου SmartRural;

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η δημιουργία διακρατικής συνεργασίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές για τις τέσσερις συνεργαζόμενες χώρες του Έργου μέσω εξειδίκευσης στο μοντέλο SmartRural, με βάση τις αρχές της καινοτομίας, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της αύξησης της ευημερίας.

– Τι είναι το πρόγραμμα ” Balkan-Mediterranean 2014-2020″;

Το «Balkan-Mediterranean 2014-2020» είναι ένα Πρόγραμμα Συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση της «South East Europe 2007-1013» και την ισχυρή βούληση των «Balkan-Mediterranean» χωρών που συμμετέχουν να προωθήσουν τη συνεργασία στην περιοχή .

– Ποιες χώρες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα συγκεντρώνει τέσσερις (4) χώρες, τρία (3) κράτη μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα) και μία (1) υποψήφια χώρα, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

– Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για το Πρόγραμμα;

Μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε εγγραφόμενοι στο ενημερωτικό μας δελτίο ή να γίνετε μέλος του φόρουμ μας.

– Ποιες χώρες συνεργάζονται στο Έργο SmartRural;

Στο Έργο SmartRural συνεργάζονται η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

– Ποιος Φορέας είναι ο κύριος Εταίρος του Έργου SmartRural;

Κύριος Εταίρος του Έργου SmartRural είναι η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

– Ποιες περιφερειακές οικονομίες καλύπτει το Έργο SmartRural;

Κυρίως τις πράσινη, μπλε, τουριστικές βιομηχανίες και κοινωνική οικονομία.

– Ποιο Πρόγραμμα Interreg υποστηρίζει το Έργο SmartRural;

Το Έργο SmartRural υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Interreg V-B «Balkan – Mediterranean 2014-2020».

– Το Έργο SmartRural χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα Ταμεία της ΕΕ;

Το Έργο SmartRural χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα Εθνικά Ταμεία των Συμμετέχοντων Χωρών.