Έναρξη Κέντρου SMARTRURAL ANKO

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ Α.Ε. είναι ο Συντονιστής Φορέας του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Smart Rural Entrepreneurship – SmartRural», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το Πρόγραμμα Balkan Mediterranean 2014 – 2020. H ANKO σε συνεχή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους Εταίρους του Έργου εργάζεται για τον κοινό στόχο όλων – την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της στήριξης της απασχόλησης στην ύπαιθρο μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης του μοντέλου εξειδίκευσης SmartRural, το οποίο βασίζεται στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΝΚΟ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης SmartRural «Δήμητρα» στα γραφεία της στην Κοζάνη.

Μέσω του Κέντρου η ΑΝΚΟ, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο HYPERCO Α.Ε., θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης (παροχή βοήθειας στην υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά, φορολογικά και άλλα θέματα, κ.λπ.) και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων για τη διάδοση του Μοντέλου SmartRural.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν και να εγγραφούν δια ζώσης στο Κέντρο, με την άρση των περιοριστικών όρων που εφαρμόζονται λόγω της πανδημίας (COVID-19). Προς το παρόν μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εξέλιξη του Έργου και για το Κέντρο στην επίσημε σελίδα του Έργου SmartRural https://smartrural.eu/, στον ιστότοπο της ΑΝΚΟ http://www.anko.gr/ και στο τηλέφωνο 24610 24022.